პროექტების განვითარების ხელმძღვანელი
Studio2B GmbH

კლარა ჰოლტერმანის შესახებ

კლარა ჰოლტერმანი არის ბერლინში მდებარე სოციალური საწარმოს Studio2B GmbH-ის პროექტის განვითარების უფროსი. ის ფლობს ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს სოციალურ მეცნიერებაში ემპირიული კვლევების მიმართულებით. მან Studio2B-ში მუშაობა დაიწყო 2017 წლის აპრილში და შექმნა პროგრამა „შენი პირველი დღე“. ამასთან, 2019 წლის იანვრიდან, ის პასუხისმგებელია პროფესიული განათლების ვირტუალური რეალობის გამოცდილებების შემდგომ განვითარებაზე. მისი ძირითადი ინტერესები მოიცავს პროფესიული განათლებისა და სწავლების გაუმჯობესებისთვის 360°-ვიდეოების და ვირტუალური რეალობის გამოყენების საკითხის გადაჭრას.