ზრდასრულთა განათლების სამმართველოს უფროსი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

მარიკა ზაქარეიშვილის შესახებ

მარიკა ზაქარეიშვილი ფსიქოლოგია, დამატებითი სპეციალობით სპეციალური განათლების საჭიროებებში. ის მუშაობს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში ზრდასრულთა განათლების სამმართველოს უფროსად. მარიკა ზაქარეიშვილს აქვს 12 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება საქართველოს განათლების სისტემაში და 6 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება, პროფესიული განათლების სისტემაში, რაც მოიცავდა მის აქტიურ ჩართულობას კერძო სექტორის წახალისებას პროფესიული განათლების სისტემის განვითარებაში, დუალურის განათლების ჩათვლით და სისტემის შიგნით ეფექტური კონტაქტების დამყარებას და პარტნიორობის გაძლიერებას, საჭიროებების გაანალიზებას და ქართული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობას. ის არის UNESCO-UNEVOC-ს ადგილობრივი კოორდინატორი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.