აღმასრულებელი დირექტორი
Studio2B GmbH

სარა აილინგსფელდის შესახებ

სარა აილინგსფელდი არის ბერლინში მდებარე სოციალური საწარმოს Studio2B GmbH-ის ერთ-ერთი აღმასრულებელი დირექტორი. ბოლო წლებში მან ჩამოაყალიბა გუნდი, რომელიც ფოკუსირებულია ბერლინის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ახალგაზრდებისთვის კარიერის თანამედროვე და ინოვაციური სახელმძღვანელოების შექმნასა და ჩამოყალიბებაზე. მას აქვს მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და სოციალურ მუშაკებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. გარდა ამისა, ის არის სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომელიც განიხილავს პროფესიული ორიენტაციის სფეროში განვითარებულ უახლეს, ციფრულ მოვლენებს.