გერმანული შემნახველი ბანკების ასოციაცია

დოქტორი პაველ უტიცი -კონსულტანტი; შემნახეველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისვის, განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარების მიმართულება. ასწავლის საერთაშორისო პოლიტიკას ბონის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში. დოქტორი პაველ უტიცი იყო დირექტორის მოადგილე გერმანული შემნახველი ბანკების მართვის აკადემიაში; სწავლობდა ეკონომიკას და პოლიტიკურ მეცნიერებებს კოლოგნეს უნივერსიტეტში, გერმანია, სადაც დოქტორის ხარისხიც მიენიჭა. დოქტორი პაველ უტიცი დაქორწინებულია და ჰყავს ქალიშვილი.