რენერი სარკინიგზო ოპერაციების მიმართულებით
მარკუს ბრაუნი Back To Speakers List

მარკუს ბრაუნის შესახებ

მარკუს ბრაუნის საქმიანობის ძირითადი სფეროებია:

 • პროექტის მენეჯმენტი
 • პროექტის დოკუმენტაცია
 • მოდერაცია
 • გადამზადების საჭიროებების შეფასება
 • ტრენინგის შემუშავება და განხორციელება
 • უწყვეტი განვითარების/გაუმჯობესების პროცესის (Continuous Improvement Process (CIP)) განხორციელება
 • საკომუნიკაციო სტრატეგიების შემუშავება და განხორციელება
 • სამუშაოს აღწერილობებისა და კომპეტენციის მატრიცების შედგენა
 • სარკინიგზო ოპერაციული პროცესების განხორციელება
 • ავტომატური დისპოზიცია (computer-aided dispatching)
 • დროის განრიგის მართვა

მარკუს ბრაუნი არის ტრენერი სარკინიგზო ოპერაციების მიმართულებით, დროის განრიგის და შესაძლებლობების განვითარების ექსპერტი, მართვის სისტემების SMS, RMS, QMS ტრენერი.