პროფესიული განათლების ექსპერტი

მიხაელ მიულერის შესახებ

მიხაელ მიულერი არია პროფესიული განათლების ექსპერტი, სახელობო სფეროში უცხოური პროფესიული კვალიფიკაციების აღიარების ექსპერტი, პროფესიული პედაგოგიკის ლექტორი სახელობო პროფესიებში მასტერის კვალიფიკაციის მიღების მიმართულებით. ევროპული და საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში, მას ჩატარებული აქვს არაერთი სემინარი კომპანიების ინსტრუქტორებისთვის პროფესიულ დიდაქტიკაში დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებსა და რუანდაში. რუანდაში მან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა კომპანიის ინსტრუქტორების მოსამზადებელი კურიკულუმის განვითარების პროცესში.